Gạo ST25 lúa tôm - hộp 2kg
109,000 ₫ 109,000 ₫ 109000.0 VND
Gạo ST25 - gói 5kg
199,000 ₫ 199,000 ₫ 199000.0 VND
Gạo ST24 - gói 5kg
189,000 ₫ 189,000 ₫ 189000.0 VND
Bánh hỏi Ba Khánh - gói 300gr
14,000 ₫ 14,000 ₫ 14000.0 VND
Bánh Ướt Gạo Ba Khánh - gói 500gr
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND
Bún tươi sợi trung Ba Khánh 500g
12,000 ₫ 12,000 ₫ 12000.0 VND
Bột Chiên Xù Tài Ký - gói 150gr
15,000 ₫ 15,000 ₫ 15000.0 VND
Bún Tươi Ba Khánh - túi 500gr
11,000 ₫ 11,000 ₫ 11000.0 VND
Bún bò Huế Ba Khánh - túi 500gr
12,500 ₫ 12,500 ₫ 12500.0 VND
Bánh Phở Ba Khánh - túi 500gr
12,500 ₫ 12,500 ₫ 12500.0 VND
Bánh Canh Gạo Ba Khánh - túi 500gr
12,500 ₫ 12,500 ₫ 12500.0 VND
Gạo Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ - gói 5kg
165,500 ₫ 165,500 ₫ 165500.0 VND
Gạo Lài Miên Long Yến - gói 5kg
153,000 ₫ 153,000 ₫ 153000.0 VND
Đậu xanh không vỏ PMT - gói 250gr
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND
Đậu Phộng PMT - gói 250gr
25,000 ₫ 25,000 ₫ 25000.0 VND
Đậu Xanh Cà PMT - gói 250gr
17,000 ₫ 17,000 ₫ 17000.0 VND
Đậu Xanh Hạt PMT - gói 250gr
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND
Nếp Cái Hoa Vàng - gói 1kg
32,000 ₫ 32,000 ₫ 32000.0 VND
Đậu Đen Pmt - gói 250gr
15,500 ₫ 15,500 ₫ 15500.0 VND
Đậu Đỏ Pmt - gói 250gr
16,000 ₫ 16,000 ₫ 16000.0 VND