Heo viên Bếp 3S - túi 300gr
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Nem Nướng Bếp 3S - túi 500gr
100,000 ₫ 100,000 ₫ 100000.0 VND
Chả Chiên Bếp 3S - cây 300gr
66,000 ₫ 66,000 ₫ 66000.0 VND
Giò Sống Bếp 3S - gói 250gr
55,000 ₫ 55,000 ₫ 55000.0 VND
Chả Lụa Bếp 3S - cây 300gr
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND
Lạp Xưởng Tôm Thanh Hương - gói 500gr
230,000 ₫ 230,000 ₫ 230000.0 VND
Xíu mại Bếp 3S
89,000 ₫ 89,000 ₫ 89000.0 VND