Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND
Gà ta Gò Công 1.3 - 1.5kg (con)
315,000 ₫ 315,000 ₫ 315000.0 VND
Gà ta Gò Công 1.1 - 1.3kg (con)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND
Xương Gà 3F - khay 500gr
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND
Chân gà 3F - khay 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND
File ức không da Gà 3F - khay 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND
Má Đùi Gà 3F - khay 500gr
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND
Đùi Tỏi Gà 3F - khay 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND
Đùi Góc Tư Gà 3F - khay 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND
Cánh Gà 3F - khay 500gr
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND
Ức Gà Nguyên Xương 3F - khay 500gr
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND
Gà Ác - con
60,000 ₫ 60,000 ₫ 60000.0 VND
Bồ Câu - con
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND