Xương ống nạc Heo Monang - kg
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND
Xương Đuôi Heo Monang - kg
155,000 ₫ 155,000 ₫ 155000.0 VND
Tim Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND
Thịt Xay Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND
Thăn Chuột Heo Monang - kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND
Sườn Non Heo Monang - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND
Sườn Già Heo Monang - kg
245,000 ₫ 245,000 ₫ 245000.0 VND
Sụn Gối Lưỡi Liềm Heo Monang - kg
255,000 ₫ 255,000 ₫ 255000.0 VND
Nạc Vai Heo Monang - kg
205,000 ₫ 205,000 ₫ 205000.0 VND
Nạc Đùi Heo Monang - kg
215,000 ₫ 215,000 ₫ 215000.0 VND
Nạc dăm Heo Monang - kg
225,000 ₫ 225,000 ₫ 225000.0 VND
Đuôi Heo Monang - kg
275,000 ₫ 275,000 ₫ 275000.0 VND
Dựng Móng Heo Monang - kg
195,000 ₫ 195,000 ₫ 195000.0 VND
Đùi Gọ Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Cốt Lết Heo Monang - kg
200,000 ₫ 200,000 ₫ 200000.0 VND
Bắp Giò Heo Monang Rút Xương - kg
218,000 ₫ 218,000 ₫ 218000.0 VND
Ba Rọi Heo Monang Rút Sườn - kg
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND
Ba Rọi Heo Monang - kg
260,000 ₫ 260,000 ₫ 260000.0 VND