Thịt Phi lê bò Úc Pacow - gói 250gr
187,500 ₫ 187,500 ₫ 187500.0 VND
Thịt đầu thăn bò Úc Pacow - gói 250gr
184,000 ₫ 184,000 ₫ 184000.0 VND
Thịt Bắp Hoa Pacow - gói 250gr
182,500 ₫ 182,500 ₫ 182500.0 VND
Thịt thăn bò Úc Pacow - gói 250gr
157,500 ₫ 157,500 ₫ 157500.0 VND
Thịt bò Tái Pacow - gói 250gr
103,500 ₫ 103,500 ₫ 103500.0 VND
Thịt Bò Xào Pacow - gói 250gr
99,000 ₫ 99,000 ₫ 99000.0 VND
Thịt bò Úc xay Pacow - gói 250gr
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND
Bò Cuộn Tây Ninh - kg
265,000 ₫ 265,000 ₫ 265000.0 VND