Vịt xiêm 2.5 - 2.8kg (con)
446,000 ₫ 446,000 ₫ 446000.0 VND
Vịt Ta 2.2 - 2.5kg (con)
342,000 ₫ 342,000 ₫ 342000.0 VND
Gà ta Gò Công 1.3 - 1.5kg (con)
315,000 ₫ 315,000 ₫ 315000.0 VND
Gà ta Gò Công 1.1 - 1.3kg (con)
270,000 ₫ 270,000 ₫ 270000.0 VND
Thịt Phi lê bò Úc Pacow - gói 250gr
187,500 ₫ 187,500 ₫ 187500.0 VND
Thịt đầu thăn bò Úc Pacow - gói 250gr
184,000 ₫ 184,000 ₫ 184000.0 VND
Thịt Bắp Hoa Pacow - gói 250gr
182,500 ₫ 182,500 ₫ 182500.0 VND
Thịt thăn bò Úc Pacow - gói 250gr
157,500 ₫ 157,500 ₫ 157500.0 VND
Thịt bò Tái Pacow - gói 250gr
103,500 ₫ 103,500 ₫ 103500.0 VND
Thịt Bò Xào Pacow - gói 250gr
99,000 ₫ 99,000 ₫ 99000.0 VND
Thịt bò Úc xay Pacow - gói 250gr
69,000 ₫ 69,000 ₫ 69000.0 VND
Heo viên Bếp 3S - túi 300gr
70,000 ₫ 70,000 ₫ 70000.0 VND
Xương Gà 3F - khay 500gr
23,000 ₫ 23,000 ₫ 23000.0 VND
Chân gà 3F - khay 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND
File ức không da Gà 3F - khay 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND
Má Đùi Gà 3F - khay 500gr
35,000 ₫ 35,000 ₫ 35000.0 VND
Đùi Tỏi Gà 3F - khay 500gr
54,000 ₫ 54,000 ₫ 54000.0 VND
Đùi Góc Tư Gà 3F - khay 500gr
42,000 ₫ 42,000 ₫ 42000.0 VND
Cánh Gà 3F - khay 500gr
62,000 ₫ 62,000 ₫ 62000.0 VND
Ức Gà Nguyên Xương 3F - khay 500gr
39,000 ₫ 39,000 ₫ 39000.0 VND