Tôm khô An Hòa - hộp 100gr
67,000 ₫ 67,000 ₫ 67000.0 VND
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND
Pate Nhum Cầu Gai - hộp 120gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND