Cá Thu Nhật (Cá Thu Đao) - kg
145,000 ₫ 145,000 ₫ 145000.0 VND
Nghêu sạch Lenger nâu - hộp 1.2kg
90,000 ₫ 90,000 ₫ 90000.0 VND
Nghêu sạch Lenger - hộp 0.6kg
45,000 ₫ 45,000 ₫ 45000.0 VND
Nghêu sạch Lenger - hộp 1.2kg
79,000 ₫ 79,000 ₫ 79000.0 VND
Tôm khô An Hòa - hộp 100gr
67,000 ₫ 67,000 ₫ 67000.0 VND
Hapi cá thát lát nạo PN 250g (gói)
72,000 ₫ 72,000 ₫ 72000.0 VND
Tôm Khô LT - hũ 100gr
173,000 ₫ 173,000 ₫ 173000.0 VND
Tôm Sú s15 - 20 (kg)
560,000 ₫ 560,000 ₫ 560000.0 VND
Khô Cá Đù Nhỏ - kg
180,000 ₫ 180,000 ₫ 180000.0 VND
Khô Cá Đù Lớn - kg
240,000 ₫ 240,000 ₫ 240000.0 VND
Khô Cá Dứa - kg
850,000 ₫ 850,000 ₫ 850000.0 VND
Chả Mực Tươi - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND
Chả Cá Thu - kg
290,000 ₫ 290,000 ₫ 290000.0 VND
Cá Thu Nạc - kg
375,000 ₫ 375,000 ₫ 375000.0 VND
Cá nục sz 4 -6 (kg)
135,000 ₫ 135,000 ₫ 135000.0 VND
Cá Bớp Cắt Khoanh - kg
410,000 ₫ 410,000 ₫ 410000.0 VND
Cá Hồi Tươi Fille - kg
630,000 ₫ 630,000 ₫ 630000.0 VND
Pate Nhum Cầu Gai - hộp 120gr
150,000 ₫ 150,000 ₫ 150000.0 VND
Tôm Đồng - kg
360,000 ₫ 360,000 ₫ 360000.0 VND